logo

Účtovníctvo, Mzdy a personalistika
Bez starostí...


obrazok uctovnictvo

Venujte sa podnikaniu a vedeniu svojej spoločnosti.
Obráťte sa na nás a my sa o Vaše jednoduché, podvojné účtovníctvo,
mzdy a personalistiku postaráme
. Profesionálne a spoľahlivo.

Jednoduché a podvojné
účtovníctvo

Mzdy

Personalistika

služby

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku na mieru.

chcem nezáväznú cenovú ponku
skryť formulár

Vyplňte nasledujúci formulár a určite sa vám ozveme.

Všeobecné informácie

Názov spoločnosti*

Kontaktná osoba*

Emailová adresa*

Opis spoločnosti

Jednoduché účtovníctvo

Počet vystavených faktúr

Počet došlých faktúr

Platca DPH

Poznámky

Podvojné účtovníctvo

Počet vystavených faktúr

Počet došlých faktúr

Platca DPH

Typ účtovnej jednotky

Vedenie skladu

Poznámky

Mzdy

Počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer

Počet zamestnancov na dohodu alebo skrátený pracovný pomer

*Týmto udeľujem súhlas firme IStax, s.r.o. so spracovaním mojich osobných údajov v dotazníku a osobných údajov získaných z tejto stránky podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zadajte, koľko je päť plus dva slovom*:


Ivana Krchňáková

kontakt

0911 322 301

ivana@istax.sk


Istax, s.r.o.
Komárňanská 49
940 58 Nové Zámky
IČO: 51729091
DIČ: 2120772632